Zarządzanie szkodowością w praktyce

Praktyczny panel w warsztacie blacharsko-lakierniczym i edukacyjne wykłady

3-4 grudnia 2019

Zegrze
 

890 zł netto

Cena biletu
 

Tylko u nas!

Panel w profesjonalnym warsztacie blacharsko-lakierniczym COMPET

Laboratorium Fleet Managera to jedyne takie spotkanie w Polsce umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu napraw blacharsko-lakierniczych w połączeniu z udziałem w merytorycznych panelach wykładowych pozwalających zdobyć wiedzę w aspekcie polityki serwisowej i ubezpieczeniowej.

Dlaczego warto wziąć udział w tej edycji konferencji?

 1. 1
  Dokładnie prześwietlisz raporty i zanalizujesz miejsca powstawania kosztów serwisowych ucząc się jednocześnie jak od razu podjąć działania prewencyjne.
 2. 2
  Poznasz tajniki wyliczania składek ubezpieczeniowych i zyskasz prawno-administracyjne podstawy do samodzielnego efektywnego koordynowania budżetu serwisowego zarządzanej floty.
 3. 3
  Otrzymasz dostęp do najnowszych technik i technologii blacharsko-lakierniczych. Poznasz najnowsze trendy i będziesz w stanie wybrać liderów w zakresie kontrahentów napraw pojazdów flotowych.
 4. 4
  Weźmiesz udział w całodziennym szkoleniu w funkcjonującym warsztacie balacharsko-lakierniczym, osobiście poznasz tajniki kluczowych dla Twojej floty napraw.
 5. 5
  Nauczysz się analizować, tworzyć i weryfikować kosztorysy napraw blacharsko-lakierniczych. Umiejętność tą wykorzystasz już następnego dnia w pracy!
 6. 6
  Poznasz innych fleet managerów, którzy tak jak Ty samodzielnie koordynują budżety serwisowe. Szkolenie to także znakomity networking i możliwości nauki najlepszych na rynku praktyk.
 7. 7
  Wiesz za co płacisz – niska cena w ramach której otrzymasz 2 dni szkoleniowe z praktycznymi warsztatami, zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem i wieczornym bankietem integracyjnym. To najlepsza oferta na rynku!
 8. 8
  Zyskasz certyfikat i rekomendacje zawodowe pozwalające Ci rozwijać swoją karierę zawodową.
 9. 9
  2 szkolenia w cenie 1! Labratorium Fleet Managera to perfekcyjnie skalibrowane spotkanie łączące rozbudowaną wiedzę teoretyczną z praktycznymi pokazami uzupełniającymi. Nigdzie nie spotkasz takie konfiguracji!

TYLKO U NAS!

dzień na sali wykładowej

dzień w warsztacie blacharsko-lakierniczym!!!


 

Co nas wyróżnia?

Udział w pełnej ścieżce likwidacji szkód blacharsko-lakierniczych.

Sprawdzenie jak działa profesjonalny serwis sieci COMPET w codziennym trybie pracy.

Konsultacje z certyfikowanymi i licencjonowanymi likwidatorami szkód.

Panele wykładowe wypełnione edukacyjną treścią, nie reklamowym przekazem.

Narzędziowe porady, praktyczne wskazówki i gotowe do wdrożenia procedury!

Unikatowa formuła szkoleniowa „2 w 1” – perfekcyjne spasowanie wykładów z momentalnym sprawdzeniem wiedzy w praktyce.

Co otrzymasz w ramach udziału?

Bilet wstępu na 2 dniową konferencję

Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

Pełne wyżywienie przez 2 dni

Udział w wieczornym bankiecie biznesowym

Materiały konferencyjne z części wykładowej

Upominki od Partnerów

Wstęp do warsztatu blacharsko-lakierniczego

Konsultacje z prelegentami

Certyfikat i rekomendacje zawodowe

Partnerzy:

II edycja to kolejny etap projektu Laboratorium Fleet Managera. Zobacz jak wyglądało ubiegłoroczne spotkanie, nabierz pewności, że chcesz być z nami!

Rejestracja

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenie dla:

Uczestnik 1.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 2.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 3.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 4.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 5.
E-mail
Stanowisko
Dane zamawiającego:

Dane takie same jak pierwszego uczestnika
Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon komórkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


Wybierz rodzaj płatności:


Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT

Zgody formalne:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.*

Akceptuję Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych sprzedaży produktów Forum Media Polska Sp z o.o., dostępne na stronie www.e-forum.pl oraz w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Polska 13.* Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.
W przypadku braku takiego upoważnienia organizatorowi przysługuje prawo do obciązenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami konferencji.WARUNKI UCZESTNICTWA W Laboratorium Floty (3-4 grudnia 2019):

 1. Szkolenie obejmuje udział w 2-dniowych warsztatach, z zakwaterowaniem, wyżywieniem, udziałem w prelekcjach, a w szczególe:
  • uczestnictwo w szkoleniach praktycznych w warsztacie oraz wykładach teoretycznych,
  • konsultacje prowadzących szkolenia części praktycznej i teoretycznej w trakcie trwania całego spotkania,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całego Szkolenia,
  • certyfikat uczestnictwa w Loboratorium Floty,
  • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - Laboratorium Floty - jest przesłanie do - Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
  • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Laboratorium Floty.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w Laboratorium Floty następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
  • Po zakończeniu Szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.
  • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Laboratorium Floty nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Laboratorium nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
  • W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Laboratorium przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Konferencji.
  • W przypadku braku udziału w Laboratrium Fleet Managera Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Szkolenie.
  • W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Laboratorium Fleet Managera
  • Przedstawiciele firm partnerskich mogą zapisać się na Laboratorium, ale podlegają innym warunkom uczestnictwa.
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań,
NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Tomasz Puszczyk
event community manager
Magazyn Flota
adres e-mail
tel. 570 560 352

Anna Soroka
brand manager
Magazyn Flota
adres e-mail
tel. 530 352 675